Buraki wysiane w kwietniu

Buraki wysiane w kwietniu musimy przerwać, pozostawiając rośliny co 2 cm w rzędzie. Uzyskane wskutek przerwania rośliny można posadzić w pustych miejscach. Po 2-3tygodniach przerywamy buraki już systematycznie, przeznaczając większe do spożycia. W drugiej połowie kwietnia nawozimy buraki pogłównie saletrą amonową albo mieszanką nawozową w ilościach jak do nawożenia marchwi.

Skorzonera i salsefia. Zbyt gęste wschody należy przerwać na odległość 5-8 cm i w razie słabego wzrostu nawieźć pogłównie saletrą amonową.

Warzywa rzepowate. Rzodkiewka i rzodkiew. Rzodkiewkę możemy siać co 10-14 dni orzez cały maj, utrzymując w ten sposób ciągłość zbiorów. Rzodkiew nawozimy pogłównie saletrą amonową (0,3 g na 10 rń2). Rzepa. Zbiór rzepy uprawianej jako przedplon możemy rozpocząć pod koniec maja. Zbieramy ją stopniowo, w miarę dorastania zgrubień do odpowiedniej wielkości. Bardziej zagłębione w ziemi zgrubienia należy podważyć widłami szerokozębnymi, aby ich nie uszkodzić przy wyrywaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>