Byliny

Pielęgnowanie i rozmnażanie bylin. Byliny mają już dobre warunki do rozpoczęcia wegetacji i szybkiego kwitnienia. Usuwa się z nich zimowe okrycie w postaci gałęzi drzew iglastych lub liści. Jeżeli były przykryte torfem lub kompostem korowym, to takie przykrycie może pozostać jako ściółka.

Bardzo wczesną wiosną można przystąpić do rozmnażania niektórych bylin metodą dzielenia. Dzielenie rozrośniętych egzemplarzy bylin jest najłatwiejszym sposobem rozmnażania roślin ztej grupy. Po wykopaniu rośliny otrząsa się nieco z ziemi i rozdziela, uważając,aby powierzchnie cięcia i rozdarcia były możliwie najmniejsze. Rośliny niektórych rodzajów, jak omiegi, dzielżany, serduszka, fiołki, liliowce i złocienie udaje się rozdzielić bez pomocy narzędzi. Byliny płożące się – żagwiny i gę- siówki przecina się szpadlem jak darń, a do sadzenia wybiera się tylko części z dobrze rozwiniętym systemem korze-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>