Cykoria sałatowa

Cykoria sałatowa. Jest to roślina dwuletnia. Tworzy rozety liściowe, tzw. główki, które wyrastają podczas pędzenia korzeni zebranych w pierwszym roku uprawy w jesieni (rys. 121).

Nasze warunki klimatyczne są dla cykorii korzystne. Na chłody i przymrozki jesienne nie jest wrażliwa. W okresie najintensywniejszego wzrostu, tzn. w sierpniu i we wrześniu wymaga dużo wody w glebie, w pozostałych okresach wegetacji jej potrzeby wodne są raczej umiarkowane. Najlepiej odpowiada jej gleba piaszczysto-gliniasta, w dobrej kulturze. Przeznaczamy jej zwykle stanowisko w drugim roku po oborniku

– 1 stosujemy nawożenie mineralne w ilości na 10 m2: 0,3-0,4 kg saletrzaku lub 0,2-0,3 kg saletry amonowej, 0,25-0,3 kg superfosfatu i 0,3-0,4 kg soli potasowej 40-procentowej. Uprawa gleby pod cykorię powinna być głęboka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>