Dalie

ROŚLINY dzielżan, liliowiec (rys. 110), gęsiówkę, bergenię, fiolek, ostróżkę, serduszkę, WIELOLETNIE barwinek, przetacznik, macierzankę, czyściec, rojnik, rozchodnik, słonecz- Pielęgnowanie roślin zimujących nik, goździk, jastrun, aster, zawciąg, w pomieszczeniach. Przede wszystkim krwawnik. trzeba się zająć roślinami, które pozos- Sadzonkowanie bylin. Wiele bylin łatają jeszcze w pomieszczeniu. Pelargo- two można rozmnażać przez sadzonko- nie i złocienie nadal można sadzonko- wanie pędów. Należą do nich m.in. wać. Wcześniej ukorzenione sadzonki krwawnik, aster, rozchodnik, słonecz- złocieni przesadza się teraz ze skrzynki nik, dzielżan, płomyk wiechowaty i na- do doniczek. Sadzonki pelargonii prze- włoć (rys. 111.) Wiosną młode, wyrasta- sadza się do większych doniczek. jące z karpy korzeniowej pędy odejmuje

Dalie muszą poczekać na nadejście się, gdy osiągną kilka centymetrów wy- cieplejszych dni. Bulwy mieczyków sokości. Często pędy takie mają już w ciepłe wiosny sadzi się w ostatnich własne korzonki. Czas ukorzeniania za- dniach kwietnia (patrz „Maj”), jedynie drobne bulwki przybyszowe mieczyków Rys. 110. Dzielenie kępy liliowca można wysadzać do gruntu wcześnie, gdyż leżą one długo w ziemi przed rozpoczęciem wzrostu. Wysadzając bulwki możliwie wcześnie uzyskuje się większy ich przyrost, a więc szybsze kwitnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>