Do gruntu siejemy nasiona ogórków

Do gruntu siejemy nasiona ogórków najwcześniej między 8 a 15 maja, aby wzeszły, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków. Nasiona zaprawione Ne- xionem wysiewamy do gleby już ogrzanej i niezbyt wilgotnej, aby uchronić je przed gniciem. Na glebach wilgotnych można je siać na redlinach. Rzędy wyznaczamy w odległości 0,8-1,2 m, przy uprawie pod folią – 0,6 m, a po wzejściu roślin siewki przerywamy w rzędzie na odległość 10-15 cm. Plonowanie ogórków wysiewanych wprost do gruntu można przyspieszyć: 1) siejąc je wcześniej, tj. w pierwszych dniach maja i powtarzając ich siew w razie wymarznięcia w normalnym terminie 2) siejąc ogórki w głębsze rowki, co chroni młode rośliny przed wiatrami, i nakrywając rowki folią, w tym wypadku zamiast obsypywania roślin zasypujemy stopniowo rowki 3) mocząc nasiona przed siewem przez 24 godziny w letniej wodzie (tzw. roszczenie nasion), a następnie układając je w wilgotnym piasku lub torfie i siejąc je pojedynczo, gdy kiełki mają 0,5 cm długości i utrzymując po wysianiu stałą wilgotność gleby 4) wypełniając bruzdy wzdłuż rzędów ogórków zagrzanym obornikiem przykrytym ziemią, do której sieje się nasiona 5) sadząc na miejsce stałe po 15 maja przygotowaną rozsadę.

Na początku maja możemy siać ogórki (ewentualnie nasiona roszczone) pod folią. Może to być folia perforowana, położona bezpośrednio na ziemi. W pierwszych dniach maja sadzimy też rozsadę ogórków w opróżnionych inspektach i pod tunelami foliowymi. Przed sadzeniem rozsady w inspekcie dajemy na jedno okno 30 g siarczanu amonowego, 30 g superfosfatu i 70 g soli potasowej 40-procentowej. Pod 1 okno sadzimy na kopczykach, zależnie od odmiany, 4-6 roślin rozmieszczając je rów-nomiernie. Możemy je także sadzić na wale usypanym w poprzek okna. Starszą rozsadę, nieco przerośniętą, można przyciąć nad 3^ liściem, lecz należy ją sadzić dopiero wówczas, gdy wybiją pędy boczne. Rozsadę wybiegniętą sadzi się ukośnie i przysypuje się pęd pod same liścienie ziemią. Ponieważ ogórki nie zajmują początkowo całej powierzchni okna, można współrzędnie z nimi uprawiać warzywa o krótkim okresie wegetacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>