Dzwonek karpacki

Dzwonek karpacki niowym, sadzi się głębiej niż rosły po-przednio, aby przysypać również bezlis-tne części pędów. Dzieląc bergenie od-cina się części dobrze ukorzenionych kłączy zakończone rozetką liści. Do dzielenia ostróżki, tawułki, funkii, rudbekii, płomyka i nawłoci trzeba użyć noża, a w przypadku starszych roślin – łopaty lub siekiery.

Ponadto niektóre byliny można wysie-wać na rozsadniku. Są to: łubin, orlik (rys. 86), dzwonek karpacki (rys. 87), aster alpejski, mak wschodni i maruna. notatki

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>