Głąbiki krakowskie

Głąbiki krakowskie uprawiamy na zbiór wczesnowiosenny lub jesienny. Na zbiór wczesny nasiona siejemy do inspektu (uprawiamy tak jak rozsadę sałaty głowiastej). Można ją siać także jak najwcześniej wprost do gruntu w miejscu osłoniętym, dobrze nasłonecznionym, na bardzo żyznej glebie. nasion w glebie uchroni je przed wyciąganiem przez ptactwo. Dla przedłużenia zbioru zielonych strąków należy w tym samym terminie wysiać kilka odmian o różnej długości okresu wegetacji. Niewskazane jest sianie grochu w późniejszych terminach, gdyż opóźnione siewy mogą być zawodne i dają niższe plony.

Bób. Znosi bardzo dobrze letnie upały, jest jednak wrażliwy na suszę i wymaga dużych ilości wody, zwłaszcza w okresie wschodów i kwitnienia. Plonuje dobrze na glebach ciężkich i wilgotnych. Nie znosi gleb zakwaszonych. Bób może być uprawiany po wszystkich roślinach, a także współrzędnie z innymi warzywami, może być też ich przedplo- nem. Najlepiej udaje się w pierwszym roku po oborniku danym w ilości 10^30 kg na 10 m2. Gdy uprawia się go w dalszych latach po oborniku, należy zastosować na 10 m2: 0,1 kg saletrzaku lub saletry amonowej (połowę pogłównie), 0,3-0,4 kg superfosfatu i 0,2-0,3 kg soli potasowej 40-procentowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>