Jarmuż. Jarmuż (rys. 115) jest wytrzy

Jarmuż mały na niskie temperatury i dorasta jeszcze w jesieni przy temperaturze kilku stopni powyżej zera. Nadaje się więc do uprawy poplonowej.

Wśród odmian jarmużu rozróżnia się odmiany niskie, średnio wysokie i wysokie, przy czym odmiany niskie śą bardziej wytrzymałe na niskie temperatury, a wysokie plenniejsze. Odmiany różnią się także stopniem kędzierzawości liści. U nas zalecane są do uprawy odmiany Niski Zielony Kędzierzawy i Średniowysoki Zielony Kędzierzawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>