Maliny

Maliny opryskujemy przeciwko zamieraniu pędów i szarej pleśni Eupare- nefn (0,25%) bezpośrednio po kwitnieniu, ale tylko podczas przewlekłych opadów.

Na jabłoniach zwalczamy przędziorki, mszyce, owocnicę jabłkową, skorupika jabłoniowego, bawełnicę korówkę i owocówkę jabłkóweczkę, na gruszach zwalczamy owocnicę gruszową, mio- dówkę i kwieciaka gruszowca. Przeciwko mszycom i przędziorkowi oraz baweł- nicy korowce stosujemy Sadofos (0,4%), wykonując zabieg po przekwit- nieniu. Przeciwko owocnicom jabłkowej i gruszowej stosujemy Owadofos (0,15%) około 5 dni po przekwitnieniu. Owocówkę jabłkóweczkę zwalczamy Owadofosem (0,1%) lub Metoxem (0,6%) w fazie „czarnej główki”. Drugie opryskiwanie powtarzamy po 2 tygodniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>