Melon

Melon. Melon może być u nas atrakcyjnym warzywem w uprawie amatorskiej (rys. 118). Melon ma duże wymagania cieplne, jest przy tym bardzo wrażliwy na wahania temperatury, na które reaguje zrzucaniem kwiatów i zawiązków owoców. Również temperatura gleby musi być

Melon odmiany Kantalup Szaran- tejski wysoka, gdyż przy niższej niż 15°C wzrost roślin jest zahamowany. Ze względu na tak duże wymagania melony uprawiamy przeważnie w inspektach lub pod folią, gdyż uprawa w gruncie bywa często zawodna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>