Mieczyki

Mieczyki sadzi się w rzędy wyznaczone w poprzek zagona co 25-30 cm. Łopatą wykopuje się rowek, głębokości zależnej od wielkości bulw (tab. 21), na dnie układa się bulwy, następnie wykopując rowek pod drugi rząd przysypuje się pierwszy. Odstępy między bulwami w rzędzie zależą od wielkości bulw. Dla największych o średnicy około 12 cm wynoszą 10 cm, dla małych o średnicy około 2 cm – 5 cm.

Złocienie i ich sadzenie. Do najbardziej popularnych odmian uprawianych w Polsce na kwiat cięty w gruncie należą: Escort o dużych, czerwonych kwiatostanach i jej mutanty różniące się jedynie barwą kwiatów, Escort Gelb – żółta i Escort Orange – pomarańczowobrązo- wa. Prowadzone na jeden pęd wytwarzają kwiatostany o średnicy około 15 cm, a na 2 lub 3 pędy- kwiatostany nieco mniejsze-średnicy 12-13 cm. Złocienie tych odmian zakwitają zależnie od sposobu prowadzenia, od drugiej połowy sierpnia, aż do końca października.

Wyrośnięte sadzonki złocieni na dwa tygodnie przed posadzeniem można uszczknąć. Uszczykiwanie polega na usunięciu wierzchołka pędu wraz z najmniejszymi listkami (rys. 132) i powoduje wyrastanie pędów bocznych z kątów liści. Po jednorazowym usunięciu wierzchołka otrzymuje się rośliny o 3-6 pę-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>