Miejsce, na którym sadzimy szparagi

Miejsce, na którym sadzimy szparagi, powinno być dobrze nasłonecznione, co zapewnia szybsze ogrzanie się gleby na wiosnę. Wytyczamy rzędy w odległości 120-150 cm, w których wykopujemy rowki szerokości 40 cm i głębokości 25-30 cm i na ich dnie, co 40 cm, usypujemy kopczyki (rys. 76), najlepiej z kompostu lub z ziemi wykopanej z rowka, wymieszanej z dobrze rozłożonym obornikiem. Karpy umieszczamy na kopczykach, rozkładając równomiernie korzenie, po czym zasypujemy je ziemią rta wysokość 5-8 cm i starannie obciskamy nią karpy. Na ugniecioną ziemię należy nagarnąć nieco ziemi luźnej, aby zapobiec tworzeniu się skorupy. Tak posadzone karpy znajdują się 15-20 cm poniżej poziomu gruntu. Reszta ziemi z wykopanych rowków, pozostawiona wzdłuż ich brzegów, zostanie zużyta do ich stopniowego, w miarę wzrostu roślin, zasypywania. Wyrównanie z powierzchnią gleby nastąpi dopiero w jesieni. Pod koniec maja karpy powinny wybić w zielone pędy. Dobrze jest mieć kilka rezerwowych karp do dosadzenia nieprzyjętych ewentualnie roślin.

W drugim roku po posadzeniu karp należy zastosować nawożenie mineralne (już omówione P i H), po czym glebę wzdłuż rzędów roślin jak najwcześniej spulchnić motyką, bacząc, aby nie skaleczyć korzeni, na co szparagi są bardzo wrażliwe. W trzecim roku po posadzeniu karp, jeśli rośliny są silne i dobrze roz- krzewione, rozpoczynamy zbiory. Jeżeli szparagi są słabe z pierwszym zbiorem czekamy do następnego roku i postępujemy z roślinami tak, jak w drugim roku uprawy. Jeżeli chcemy mieś szparagi wybielone należy, gdy tylko gleba obeschnie, spulchnić ją między roślinami, rozsypać nawozy fosforowe oraz potasowe i zaraz usypać na rzędach szparagów wały z ziemi wybranej ostrożnie z międzyrzędzi. W pierwszym roku zbiorów wysokość wałów ponad powierzchnię otaczającego gruntu powinna wynosić 15-20 cm, a w następnych latach 25-30 cm. Młode pędy, przerastając przez wał bez dostępu światła, „bielą się”. Plonowanie szparagów można przyspieszyć o 7-10 dni przykrywając wały zaraz po uformowaniu bezbarwną folią. Zamiast wałów można rzędy szparagów osłonić tunelami z podwójnej wa-

One comment to Miejsce, na którym sadzimy szparagi

  • Marcin76  says:

    Jak na szparagi to tylko do Niemiec 😉

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>