NAWADNIANIE

W miesiącach wczesnowiosennycn zwykle znajduje się w glebie dostateczna ilość wody dla dobrego rozwoju roślin. Wodę tę należy jak najdłużej utrzymywać i dlatego, jeśli musimy glebę przekopać na wiosnę, kopiemy bardzo płytko i natychmiast ją grabimy. Również ograniczamy częstość motyczenia. Jednak ze względu na duże zagęszczenie roślin na działkach może się okazać, że zapas wody w glebie jest już w maju dla nich niewystarczający i musimy je nawadniać. Z reguły należy podlać rozsadę posadzoną do gruntu, przy czym na glebę podlaną nagarniamy nieco zie- mi suchej dla ochrony przed szybkim wysychaniem. Nawadnianie majowe ma duże znaczenie w uprawie wczesnych warzyw, zwłaszcza kapust, kalafiorów, kalarepy, rzodkiewki, szpinaku i sałaty.

Najodpowiedniejszą porą nawadniania jest wieczór, gdyż woda w nocy nie wyparowuje tak szybko i głębiej przenika do gleby. Należy pamiętać, że zbyt częste podlewanie małymi dawkami wody jest dla roślin jeszcze bardziej szkodliwe niż przejściowy jej niedobór. Dlatego należy nawadniać dopiero, gdy stwierdzi się istotne przeschnięcie gleby, a nawet lekkie zwiędnięcie roślin i wówczas należy podlać obficie, tak aby woda przesiąkła do głębokości co najmniej 12-15 cm. Nie należy podlewać zbyt silnym strumieniem wody. Trzeba też pamiętać, że niektóre warzywa nie znoszą moczenia liści (np. sałata, pomidor). Na niedostatek wody w glebie w czasie wegetacji poszczególne warzywa reagują w różnym stopniu. Im roślina się głębiej zakorzenia, tym mniej jest wrażliwa na okresowy brak wody w górnej warstwie gleby (np. pomidor).

ODCHWASZCZANIE I SPULCHNIANIE GLEBY. W maju warzywa z siewu lub sadzenia kwietniowego są jeszcze mało wyrośnięte, a więc specjalnie wrażliwe na zachwaszczenie. Dlatego do zasadniczych zabiegów pielęgnacyjnych w tym miesiącu należy systematyczne i bardzo staranne odchwaszczanie wszystkich zagonów. W rzędach roślin chwasty usuwa się ręcznie, ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni rosnących obok roślin uprawnych. Natomiast w międzyrzędziach niszczy się chwasty spulchniając równocześnie glebę. Spulchniać należy na głębokość mniej więcej 2 cm i niezbyt blisko rzędów roślin, aby nie uszkodzić ich korzeni. Ostatnio stwierdzono, że spulchnianie jako osobny zabieg nie ma istotnego znaczenia i wystarcza wzruszenie podczas odchwaszczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>