OCHRONA ROŚLIN SADOWNICZYCH PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI

Na jabłoniach i gruszach zwalczamy parch (ale tylko w okresie wilgotnej pogody) stosując przeciętnie co 2 tygodnie jeden z preparatów: Topsin M (0,1%), Syllit (0,1%), Kaptan (0,2%), Sadoplon (0,3%), Cynkotox (0,3%). Preparaty te likwidują jednocześnie białą plamistość liści gruszy. Jeżeli w ogrodzie mamy odmiany jabłoni i grusz mało wrażliwe na parch, to liczbę opryskiwań można zmniejszyć nawet o połowę.

Jeżeli nie wycięto pędów porażonych przez mączniak jabłoni, to robi się to teraz i stosuje opryskiwanie preparatem Caprane (0,15%) w odstępach tygodniowych. Topsin M stosowany przeciw parchowi zwalcza także mączniak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>