OCHRONA ROŚLIN

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w ogrodach działkowych powinno być bardzo umiejętne, należy zachować obowiązujące okresy karencji dla preparatów. Jestto szczególnie ważne, gdyż w ogrodach działkowych przebywa wiele osób, stykających się bezpośrednio z roślinami potraktowanymi środkami chemicznymi i spożywających często różne warzywa „prosto z krzaka” jak już wspomniano na str. 33. Dlatego należy ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do najbar-dziej niezbędnych i mało toksycznych (nie opryskiwać środkami I i II klasy toksyczności) natomiast stosować zabiegi profilaktyczne i mechaniczne sposoby zwalczania chorób i szkodników. Wskazane jest, aby użytkownicy ogrodów działkowych zasięgali porady fachowców w celu wybrania i stosowania właściwych środków.

Do zabiegów profilaktycznych ochrony roślin należą: odpowiednie zmiano- wanie, wybór odpornych odmian, systematyczne zwalczanie chwastów – częstych przenosicieli chorób i szkodników, wapnowanie gleb zakwaszonych, stwarzanie roślinom optymalnych warunków rozwoju, stosowanych już w czasie wegetacji roślin, do których należą: natychmiastowe palenie porażonych liści lub całych roślin, zbieranie i niszczenie pojawiających się szkodników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>