Odymianie

Odymianie polega na powolnym spalaniu materiałów dostarczających dużych ilości dymu, takich jak wilgotne drzewo, torf, słoma, trociny itp. Właści- jak parcha jabłoni. Syllit i Kaptan zwalczają ponadto inne choroby, np., białą plamistość liści gruszy.

Zgodnie z programem ochrony śliw zwalczamy w maju torbiel śliw, brunatną zgniliznę drzew- pestkowych, stosując bezpośrednio przed kwitnieniem Miedzian 50 (0,2%) lub Syllit (0,1 %). W czasie kwitnienia opryskujemy przeciw brunatnej zgniliźnie Topsinem M (0,1%), Sadoplonem (0,3%) lub Cynkotoxem (0,3%), ale tylko w okresie przewlekłych deszczy. Po kwitnieniu stosujemy te preparaty w okresie przewlekłych deszczy, przestrzegając okresów karencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>