PRZESZCZEPIANIE DRZEW OWOCOWYCH

Gałęzie przycięte w marcu rys. 89 muszą być skrócone o kilka centymetrów bezpośrednio przed wykonaniem szczepienia, a powierzchnia rany dokładnie wygładzona sierpakiem. Następnie zakładamy zraz o 3-5 oczkach, stosując jedną z opisanych dalej metod szczepienia. Wybór metody zależy od terminu wykonywania zabiegu i od grubości przeszczepianych gałęzi. Rysunek 90 przedstawia najczęściej spotykane sposoby szczepienia.

Czytaj Dalej

ROŚLINY CEBULOWE

Rośliny cebulowe, nawiezione pogłównie w poprzednim miesiącu, albo już kwitną, albo zakwitną lada dzień, dlatego ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe nie maleje. W 2-3 tygodnie po pierwszym nawożeniu ponownie się je dokarmia, wzruszając ziemię i usuwając chwasty. Hiacynty zaraz po prze- kwitnieniu dobrze jest pozbawić zasychających kwiatów pozostawiając pęd, który zwiększa w pewnym stopniu po-

Czytaj Dalej

ROŚLINY . JEDNOROCZNE

Siew do gruntu. Cieplejsze dni stwarzają w maju większe możliwości uprawy roślin o wyższych wymaganiach co do temperatury. Z roślin jednorocznych sieje się w maju nasturcję, portulakę, lewkonię, nagietek, smagliczkę, groszek pachnący, rezedę, wilec i słonecznik.

Nasturcja ma dwa typy odmian – dłu- gopędowe i karłowe. Pierwsze silnie się rozrastają i nadają się raczej do skrzynek, skąd mogą się swobodnie zwieszać. Karłowe odmiany mają bardziej zwarty wzrost i dlatego najwłaściwiej sadzić je na rabacie kwiatowej. Mimo, że

Czytaj Dalej

Kalarepa

Kalarepa. W maju przystępujemy do zbioru najwcześniejszej kalarepy z rozsady wyprodukowanej w inspekcie. Zbreramy ją stopniowo w miarę dorastania zgrubień do średnicy 5-7 cm. Można ją jednak zbierać także w fazie wcześniejszej dla spożycia na surowo albo przyrządzamy z liśćmi. Rozsadę kalarepy z wczesnego siewu kwietniowego można sadzić do gruntu już w końcu maja.

Kalafior. W ciągu maja dojrzewają do zbioru kalafiory uprawiane w inspekcie i pod folią. Zbieramy je w miarę dorastania róż, co kilka dni. Z kalafiorów uprawianych pod folią zdejmujemy już tunel.

Czytaj Dalej

Po kwitnieniu na krzewach porzeczek

Po kwitnieniu na krzewach porzeczek zwalczamy Sadofosem (0,4%) lub Owa-dofosem (0,1%) mszyce, przędziorki, pryszczarki i brzęczaka porzeczkowego. Na agreście po kwitnieniu w okresie pojawienia się larw, zwalczamy wymienionymi preparatami brzęczaka porzeczkowego, piłecznicę agrestową, a także mszyce i przędziorki.

Truskawki opryskujemy przed kwitnieniem przeciwko roztoczowi truskawkowemu -Thiodanem (0,1%) i kwieciakowi malinowcowi Metoxem (0,6%) lub Sadofosem (0,3%), a przeciwko przę- dziorkowi stosujemy Roztoczol (0,2%).

Czytaj Dalej

UPRAWA WARZYW Warzywa kapustne

Kapusty głowiaste. Przystępujemy do przygotowania pola pod uprawę kapust wczesnych. Powierzchnię gleby, nawiezionej w jesieni i pozostawionej na zimę w ostrej skibie, wyrównujemy i rozsypujemy równomiernie nawozy mineralne w ilości 0,2-0,3 kg saletrzaku lub siarczanu amonowego albo 0,3-0,5 kg saletry, 0,2-0,3 kg superfosfatu i 0,2-0,4 kg soli potasowej 40-procentowej na 10 m2, jeżeli nawozy fosforowe i potasowe nie były dane w jesieni. Dla kapusty uprawianej w drugim roku po oborniku, stosujemy zawsze dawki nawozów wyższe z podanych, a nawet zwiększamy je

Czytaj Dalej

W maju rozpoczynają żerowanie na różach

Groźną chorobą popularnej w ogrodach lilii białej jest szara pleśń, powodująca duże straty i niekiedy doprowadzająca do całkowitego zniszczenia roślin. Aby zapobiec chorobie już w połowie maja należy opryskiwać rośliny kilkakrotnie, w odstępach 10-14-dniowych, jednym z następujących preparatów: Benlate, Fundazol, Cynkotox, Topsin, Sadoplon. Opryskuje się również glebę wokół roślin. Zaniedbanie opryskiwań profilaktycznych prowadzi do wystąpienia choroby. Wtedy na pąkach kwiatowych roślin nie chronionych pojawiają się wielkie, gnijące plamy, miejscami pokryte brunatnoszarą, pleśniowatą grzybnią z nalotem pylących zarodników. Przy większym zagęszczeniu roślin plamy występują również na liściach. Są okrągławe, bladożółte z ciemnoczerwoną obwódką.

Czytaj Dalej

Melon

Melon. Melon może być u nas atrakcyjnym warzywem w uprawie amatorskiej (rys. 118). Melon ma duże wymagania cieplne, jest przy tym bardzo wrażliwy na wahania temperatury, na które reaguje zrzucaniem kwiatów i zawiązków owoców. Również temperatura gleby musi być

Melon odmiany Kantalup Szaran- tejski wysoka, gdyż przy niższej niż 15°C wzrost roślin jest zahamowany. Ze względu na tak duże wymagania melony uprawiamy przeważnie w inspektach lub pod folią, gdyż uprawa w gruncie bywa często zawodna.

Czytaj Dalej

Rozstawa, w jakiej sadzimy pomidory

Rozstawa, w jakiej sadzimy pomidory odmian wysokich, zależy od ich dalszego prowadzenia (rys. 117). W ogrodach działkowych i przydomowych uprawia się pomidory przeważnie przy palikach lub drutach i prowadzi się je na jeden lub dwa pędy. Gdy prowadzimy na jeden pęd, rzędy wyznaczamy co 60-80 cm w kierunku północ-południe i sadzimy co 40-50 cm w rzędzie. W wypadku, gdy prowadzimy rośliny na dwa lub trzy pędy, odległości między rzędami i w rzędzie muszą być o około 10 cm większe. Można też pomidory prowadzić na jeden pęd przy drucie rozciągniętym poziomo w odległości 60-70 cm nad ziemią, dając na przemian między rzędami odległość 40 i 80 cm, a między roślinami w rzędzie 40-50 cm. Drut rozciągamy w węższych międzyrzędziach i przywiązujemy do niego na przemian rośliny z dwóch są-siadujących rzędów. Przy tym systemie uprawy otrzymujemy owoce dorodne, wcześnie dojrzewające, mało podatne na choroby grzybowe, gdyż rośliny nie są zagęszczone i szybko wysychają po deszczu, ułatwiony jest także zbiór. Można też prowadzić pomidory systemem szpalerowym przy rusztowaniu z kołków i drutu rozciągniętego na trzech poziomach co 30 cm odległość między szpalerami wynosi 1 m. Wzdłuż szpaleru sadzimy pomidory co 1 m. Kołki muszą być mocno wbite wziemię, odpowiednio długie i grube. Czasem prowadzi się pomidory przy czterech grubych drutach wbitych do ziemi w czterech rogach kwadratu i związanych u góry w kształcie piramidy. Pomidory odmian karłowych nie wymagają podpór (rys. 117).

Czytaj Dalej