Zwalczanie chorób i szkodników młodych roślin kapustnych

Zwalczanie chorób i szkodników młodych roślin kapustnych. Najgroźniejszą chorobą młodych roślin kapustnych jest zgorzel siewek. Choroba ta występuje na łodygach siewek kapustnych, na których pojawiają się najpierw szklistożółte plamy, następnie cała łodyga czernieje, robi się nitkowata, zasycha i roślina ginie. Występowaniu jej sprzyja zbyt zagęszczony siew, nadmierna wilgotność, zbyt wysoka temperatura i zakażona ziemia.

Czytaj Dalej

Odmiany pomidora

Odmiany pomidora różnią się pokrojem rośliny – niskie i wysokie, kształtem i zabarwieniem owoców – kuliste, spłaszczone, wydłużone, gładkie, karbowane, czerwone, żółte oraz długością okre-

Pomidor odmiany Sława Nadrenii su wegetacji. Zaleca się uprawę następujących odmian karłowych: Tempo, Jasta (rys. 102), Unita, Skibicki Wczesny, Venture, New Yorker oraz z żółtoowoco- wych Morden a z odmian wysokich – Najwcześniejszy, Krakowski Wczesny, Open Air, Sława Nadrenii (rys. 103), Sukces Mor, Szkarłatna Kula i inne. Dla ogrodów działkowych i przydomowych zalecane są raczej odmiany wysokie, które zaczynają wprawdzie nieco później plonować, ale mają dłuższy okres owocowania i dają wyższy plon z jednostki powierzchni.

Czytaj Dalej

Buraki wysiane w kwietniu

Buraki wysiane w kwietniu musimy przerwać, pozostawiając rośliny co 2 cm w rzędzie. Uzyskane wskutek przerwania rośliny można posadzić w pustych miejscach. Po 2-3tygodniach przerywamy buraki już systematycznie, przeznaczając większe do spożycia. W drugiej połowie kwietnia nawozimy buraki pogłównie saletrą amonową albo mieszanką nawozową w ilościach jak do nawożenia marchwi.

Czytaj Dalej

RĘCZNE PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW OWOCÓW JABŁONI I GRUSZ

Aby jabłka i gruszki osiągały pożądaną wielkość, liczba liści przypadająca na jeden owoc powinna wynosić około 50 na drzewie dużym, a 20-25 na drzewie karłowym. Aby utrzymać taki stosunek należy nadmiar zawiązków usunąć. Najlepszym terminem ręcznego przerzedzania zawiązków jabłoni i grusz jest koniec czerwca, gdy drzewo samo zrzuciło część zawiązków (tzw. opad czerwcowy).

Czytaj Dalej

Zwalczanie

Zwalczanie – spryskiwać rośliny roztworem boraksu (2,5%). Chwościk burakowy. Na starszych liściach buraków występują suche, sza-robrunatne plamki z czerwoną obwódką, po czym liście zamierają.

Zwalczanie – opryskiwać co 7-10 dni preparatami miedziowymi. Biała rdza skorzonery. Na liściach skorzonery występują jasnozielone plamy, a następnie białawy, pylący nalot. Porażone liście przedwcześnie zasychają.

Czytaj Dalej

Szpinak nowozelandzki

Szpinak nowozelandzki (trętwian). Przygotowaną rozsadę sadzimy na miejsce stałe w połowie miesiąca. Roślina ta udaje się na każdej glebie dostatecznie wilgotnej i zasobnej w składniki pokarmowe. Nie jest wrażliwa na przedplon. Uprawiamy go w pierwszym roku po oborniku, nawozimy tak, jak szpinak. Rozsadę sadzimy w rozstawie 50- 60×40-50 cm, a ponieważ z początku rośnie wolno, uprawiamy w międzyrzę- dziach warzywa śródplonowe. W ciepłe i wilgotne lata trętwian daje wysokie plony liści.

Czytaj Dalej

SZKODNIKI I CHOROBY

Niekiedy już w drugiej połowie maja na wielu gatunkach roślin ozdobnych daje się zauważyć bardzo silne pofałdowanie i skędzierzawienie najmłodszych liści na pędach wierzchołkowych. Oglądając pod światło można dostrzec ślady ukłuć spowodowane przez larwy i owady dorosłe zmieników. Są to pluskwiaki różnoskrzydłe, o ciele owalnym i spłaszczonym, zielonkawe, żółtawe lub czerwonawe, długości do 7 mm. Zmieniki atakują złocienie (rys. 138), astry chińskie, dalie, malwy, róże, szałwię, tytoń ozdobny. Rośliny silnie zaatakowane karłowacieją, mają liście drobne i skręcone, pędy wierzchołkowe nie rozwijają się, a często w ogóle nie powstają pąki kwiatowe. Zmieniki zwalcza się opryskując rośliny przy pierwszych objawach występowania preparatami o działaniu wgłębnym – Owadofosem lub Sa- dofosem. Najskuteczniejsze jest opry-skiwanie wczesnym rankiem, gdy zmieniki żerują najliczniej. Bardzo po-

Czytaj Dalej

Dalie

ROŚLINY dzielżan, liliowiec (rys. 110), gęsiówkę, bergenię, fiolek, ostróżkę, serduszkę, WIELOLETNIE barwinek, przetacznik, macierzankę, czyściec, rojnik, rozchodnik, słonecz- Pielęgnowanie roślin zimujących nik, goździk, jastrun, aster, zawciąg, w pomieszczeniach. Przede wszystkim krwawnik. trzeba się zająć roślinami, które pozos- Sadzonkowanie bylin. Wiele bylin łatają jeszcze w pomieszczeniu. Pelargo- two można rozmnażać przez sadzonko- nie i złocienie nadal można sadzonko- wanie pędów. Należą do nich m.in. wać. Wcześniej ukorzenione sadzonki krwawnik, aster, rozchodnik, słonecz- złocieni przesadza się teraz ze skrzynki nik, dzielżan, płomyk wiechowaty i na- do doniczek. Sadzonki pelargonii prze- włoć (rys. 111.) Wiosną młode, wyrasta- sadza się do większych doniczek. jące z karpy korzeniowej pędy odejmuje

Czytaj Dalej

Choroby i szkodniki warzyw kapustnych

Kiła kapuściana. Jest to choroba grzybowa. Na korzeniach roślin pojawiają się narośle, rośliny więdną i giną. Choroba szczególnie rozwija się na glebach podmokłych.

Zapobieganie – zaprawiać korzenie rozsady przed sadzeniem, stosować umiarkowane dawki obornika, zakażone rośliny wyrywać z korzeniami i palić. Bakteryjne gnicie róż i kalafiorów. Na różach występują początkowo wodniste, później brunatniejące plamy.

Czytaj Dalej