Papryka i oberżyna

Już w pierwszej dekadzie maja możemy sadzić pomidory pod tunelami folio- , wymi. Dla uzyskania dużego wczesnego plonu owoców zagęszczamy rośliny sadząc je w rozstawie: odmiany niskie 40- 50×30-35 cm, a odmiany wysokie, które po usunięciu folii będą palikowane, 50- 60×35-40 cm. Pod folią prowadzimy pomidory zawsze na jeden pęd. W opróżnionych po rozsadach inspektach sadzimy pomidory 8-10 sztuk pod jedno okno, a przez odpowiednie cięcie nie dopuszczamy do ich zbytniego zagęsz-czenia się.

Papryka i oberżyna. Rozsadę tych dwóch warzyw przygotowaną w inspekcie należy co 7-10 dni dokarmiać roztworem początkowo saletry amonowej, a później mieszanki nawozowej (patrz „Marzec” – nawożenie pogłówne rozsad). W razie ciepłej wiosny możemy sadzić paprykę i oberżynę do gruntu w końcu maja pod tunelami foliowymi możemy je natomiast sadzić o około

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>