Por

Istnieją 3 sposoby uprawy cebuli: z siewu wprost do gruntu, z rozsady i z dymki. Siejemy do gruntu, gdy tylko gleba nadaje się do uprawy. Wskazane jest domieszać do nasion cebuli nieco nasion szybko kiełkujących dla wcześniejszego wyznaczenia rzędów. Umożliwi to odchwaszczenie międzyrzędzi, gdyż cebula, zwłaszcza we wczesnym okresie wzrostu, jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie. Cebula uprawiana z rozsady daje wcześniejszy plon dorodnych cebul. Najwcześniej zbiera się cebulę uprawianą z dymki przygotowanej na wiosnę w poprzednim roku (patrz „Maj”). Na rozsadę siejemy nasiona cebuli około połowy marca do inspektu, w którym utrzymujemy temperaturę 12- 14°C i rośliny ewentualnie nawozimy po- głównie. W tym miesiącu również sortujemy dymkę według wielkości cebul o średnicy: 0,5-1 cm 1,1-1,6 cm 1,7- 2,0 cm. Najbardziej przydatna na zbiói cebul w pełni wyrośniętych jest dymka średniej wielkości dymkę dużą przeznaczamy na zbiór cebuli ze szczypio- rem, gdyż szybko wybija w pędy kwiatostanowe. Dymkę należy sadzić jak najwcześniej na wiosnę, umieszczając ją w ziemi nie głębiej niż 0,5 cm i dobrze obciskając ziemią. Na obsadzenie 10 m2 potrzeba około 1 kg dymki.

Por. Wymagania klimatyczne i glebowe pora są zbliżone do wymagań cebuli, jest jednak bardziej wytrzymały na niskie temperatury i bardziej wrażliwy na niedobór wody. Zwłaszcza obfite opady w lecie i na jesieni są dla niego bardzo korzystne. Podobnie jak cebulę, uprawiamy por na glebach żyźniejszych w drugim, a na słabszych w pierwszym roku po oborniku, stosując w obu wypadkach takie samo nawożenie jak dla cebuli. Słabo rosnące rośliny należy nawieźć pogłównie azotem.

Do uprawianych u nas odmian należą: z wczesnych Colonna, Titan, Unique, średnio wczesne Helvetia i Argenta, a z późnych Eskimo i Winter Riesen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>