Category Porady

Rośliny przyprawowe

Uszczykiwanie groszku pachnącego dziej zasobnych rośliny rosną bujniej, trzeba więc przeznaczyć więcej miejsca na każdą z nich). Mniej popularna od maciejki rezeda pachnie równie intensywnie, ale kwitnie nieco krócej. Wysiewa się ją kilkakrotnie, w odstępach dwu- trzy-tygodniowych. Podobnie kilkakrotnie wysiewa się groszek pachnący (patrz „Marzec”). Zaraz po wzejściu groszek, . rosnący bardzo intensywnie, nawozimy pogłównie saletrą w ilości 2 dag/m2. Groszek z doniczki kwitnie 2-3 tygodnie wcześniej od wysianego do gruntu. Dla lepszego rozkrzewienia uszczykuje się siewki nad 2 lub 3 liściem (rys. 108). Ze względu na bujny wzrost groszek wymaga podpór niemal zaraz po wzejściu. Podpory powinny mieć 1,2-1,5 m wysokości. Jako podpór można użyć gałązek niektórych krzewów. Jedynie karłowa odmiana ‘Knee Hi’ nie potrzebuje wysokich podpór. Nadal można wysiewać jeszcze smagliczkę i mak (patrz „Marzec”). Można też jeszcze wysiewać wprost do gruntu nagietki, a rośliny z przerwania rozsadzić.

Czytaj Dalej

Burak

Glebę nawozimy nawozami mineralnymi w ilości na 10 m2: 0,8-1,2 kg nawozów azotowych (1/3 przed sadzeniem w postaci saletrzaku, resztę pogłównie w formie saletry amonowej), 0,2-0,4 kg superfosfatu’i około 0,6 kg soli potasowej 40% (nawozy fosforowe i potasowe stosujemy w terminach takich jak przy marchwi). Rozsadę należy sadzić nie głębiej niż rosła w inspekcie.

Burak. W pierwszej połowie maja siejemy buraki przeznaczone na zbiór jesienny i na wczesne spożycie, a w końcu miesiąca – przeznaczone na przechowanie. Buraki siane w późniejszych terminach (w czerwcu a nawet w lipcu) tworzą mniejsze i łepiej przechowujące się korzenie.

Czytaj Dalej

Czosnek

Czosnek. Dla prawidłowego rozwoju czosnek powinien być przetrzymywany przez okres 1-2 miesięcy w temperaturze 0-10°C, najlepiej w czasie zimowego przechowania. Wymaga gleby bardzo żyznej, o dużej zawartości próchnicy, wilgotnej ale nie podmokłej. Ze względu na choroby nie należy go uprawiać po innych warzywach cebulowych.

Na glebach bardzo żyznych czosnek możemy uprawiać w drugim roku po oborniku, stosując na 10 m2 po 0,5-0,7 kg saletrzaku, superfosfatu i soli potasowej 40-procentowej (w takich terminach, jak przy uprawie marchwi). Na glebach słabszych wskazane jest zastosowanie przed sadzeniem kompostu albo w jesieni dobrze rozłożonego obornika.

Czytaj Dalej

Miejsce, na którym sadzimy szparagi

Miejsce, na którym sadzimy szparagi, powinno być dobrze nasłonecznione, co zapewnia szybsze ogrzanie się gleby na wiosnę. Wytyczamy rzędy w odległości 120-150 cm, w których wykopujemy rowki szerokości 40 cm i głębokości 25-30 cm i na ich dnie, co 40 cm, usypujemy kopczyki (rys. 76), najlepiej z kompostu lub z ziemi wykopanej z rowka, wymieszanej z dobrze rozłożonym obornikiem. Karpy umieszczamy na kopczykach, rozkładając równomiernie korzenie, po czym zasypujemy je ziemią rta wysokość 5-8 cm i starannie obciskamy nią karpy. Na ugniecioną ziemię należy nagarnąć nieco ziemi luźnej, aby zapobiec tworzeniu się skorupy. Tak posadzone karpy znajdują się 15-20 cm poniżej poziomu gruntu. Reszta ziemi z wykopanych rowków, pozostawiona wzdłuż ich brzegów, zostanie zużyta do ich stopniowego, w miarę wzrostu roślin, zasypywania. Wyrównanie z powierzchnią gleby nastąpi dopiero w jesieni. Pod koniec maja karpy powinny wybić w zielone pędy. Dobrze jest mieć kilka rezerwowych karp do dosadzenia nieprzyjętych ewentualnie roślin.

Czytaj Dalej

Na śliwach

Na śliwach mogą żerować w czerwcu: owocówka śliwkóweczka, mszyce i przędziorki. Owocówkę zwalczamy opryskując drzewa Owadofosem (0,15%) w fazie rozwoju jaj zwanej „czarną główką”. Opryskiwanie powtarzamy po 10 dniach. Mszyce i przędziorki zwalczamy podobnie jak na jabłoniach.

Późne odmiany czereśni i wiśni opryskujemy przeciwko nasionnicy trześ- niówce Karbatoxem (0,1%) lub Owadofosem w 8 dni po wylocie pierwszych much (pierwsza połowa czerwca).

Czytaj Dalej

Warzywa korzenione

Marchew. Jeżeli marchew z późniejszych siewów wzeszła bardzo gęsto, przerywamy ją na odległość 2 cm w rzędzie. Marchew wyrwana podczas następnych przerywań nadaje się już do konsumpcji.

Na ‚glebach cięższych, zwięzłych, na których marchew ma skłonności do „wychodzenia” z ziemi, a korzeń zielenieje, musimy ją obsypywać na glebach lżejszych zabieg ten jest zbyteczny. Po pierwszym przerwaniu marchew dokarmiamy saletrą amonową (0,3 g na 1 m2) lub mieszankami nawozowymi Plon czy Mikro w takiej samej ilości. Nawóz sypiemy w pewnej odległości od rzędów roślin i mieszamy z glebą motyką. W ciągu maja siejemy jeszcze marchew odmian wczesnych i średnio wczesnych prze-

Czytaj Dalej

Cykoria sałatowa

Cykoria sałatowa. Jest to roślina dwuletnia. Tworzy rozety liściowe, tzw. główki, które wyrastają podczas pędzenia korzeni zebranych w pierwszym roku uprawy w jesieni (rys. 121).

Nasze warunki klimatyczne są dla cykorii korzystne. Na chłody i przymrozki jesienne nie jest wrażliwa. W okresie najintensywniejszego wzrostu, tzn. w sierpniu i we wrześniu wymaga dużo wody w glebie, w pozostałych okresach wegetacji jej potrzeby wodne są raczej umiarkowane. Najlepiej odpowiada jej gleba piaszczysto-gliniasta, w dobrej kulturze. Przeznaczamy jej zwykle stanowisko w drugim roku po oborniku

Czytaj Dalej

Kalarepa

Kalarepa. Kalarepę wczesną zbieramy w miarę dorastania zgrubień. Rozsadę kalarepy zsiewu kwietniowego sadzimy na miejsce stałe, gdy wytworzy 4-5 liści. Na początku miesiąca możemy siać kalarepę do uprawy poplonowej na zbiór jesienny i do przechowania. Natomiast na przełomie czerwca i lipca siejemy kalarepę odmian wczesnych Delikates Biała i Delikates Fioletowa i późnych Goliat i Niebieska Masłowa, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia w je- sieni. Siejemy nasiona na rozsadniku w celu uzyskania rozsady.

Czytaj Dalej

Warzywa liściowe

Sałata głowiasta. Sałacie odpowiada temperatura umiarkowana w zbyt wysokiej tworzą się luźne główki i przedwcześnie wybija w pędy kwiatostanowe. Młode rośliny znoszą lekkie przymrozki. Większe znaczenie ma natomiast dłu-

Sałata głowiasta krucha odmiany Golden State gość dnia. Przy dniu krótkim tworzą się główki zwarte, natomiast w lecie roślina wybija w pędy kwiatostanowe przed uformowaniem główki. Sałata wymaga stanowiska dobrze naświetlonego, gleby umiarkowanie wilgotnej, próchniczej, raczej cięższej. W gruncie uprawiamy ją jako przedplon i śródplon lub jako międzyplon roślin uprawianych w pierwszym roku na oborniku lub kompoście.

Czytaj Dalej