Category Porady

RĘCZNE PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW OWOCÓW JABŁONI I GRUSZ

Aby jabłka i gruszki osiągały pożądaną wielkość, liczba liści przypadająca na jeden owoc powinna wynosić około 50 na drzewie dużym, a 20-25 na drzewie karłowym. Aby utrzymać taki stosunek należy nadmiar zawiązków usunąć. Najlepszym terminem ręcznego przerzedzania zawiązków jabłoni i grusz jest koniec czerwca, gdy drzewo samo zrzuciło część zawiązków (tzw. opad czerwcowy).

Czytaj Dalej

Zwalczanie

Zwalczanie – spryskiwać rośliny roztworem boraksu (2,5%). Chwościk burakowy. Na starszych liściach buraków występują suche, sza-robrunatne plamki z czerwoną obwódką, po czym liście zamierają.

Zwalczanie – opryskiwać co 7-10 dni preparatami miedziowymi. Biała rdza skorzonery. Na liściach skorzonery występują jasnozielone plamy, a następnie białawy, pylący nalot. Porażone liście przedwcześnie zasychają.

Czytaj Dalej

Szpinak nowozelandzki

Szpinak nowozelandzki (trętwian). Przygotowaną rozsadę sadzimy na miejsce stałe w połowie miesiąca. Roślina ta udaje się na każdej glebie dostatecznie wilgotnej i zasobnej w składniki pokarmowe. Nie jest wrażliwa na przedplon. Uprawiamy go w pierwszym roku po oborniku, nawozimy tak, jak szpinak. Rozsadę sadzimy w rozstawie 50- 60×40-50 cm, a ponieważ z początku rośnie wolno, uprawiamy w międzyrzę- dziach warzywa śródplonowe. W ciepłe i wilgotne lata trętwian daje wysokie plony liści.

Czytaj Dalej

SZKODNIKI I CHOROBY

Niekiedy już w drugiej połowie maja na wielu gatunkach roślin ozdobnych daje się zauważyć bardzo silne pofałdowanie i skędzierzawienie najmłodszych liści na pędach wierzchołkowych. Oglądając pod światło można dostrzec ślady ukłuć spowodowane przez larwy i owady dorosłe zmieników. Są to pluskwiaki różnoskrzydłe, o ciele owalnym i spłaszczonym, zielonkawe, żółtawe lub czerwonawe, długości do 7 mm. Zmieniki atakują złocienie (rys. 138), astry chińskie, dalie, malwy, róże, szałwię, tytoń ozdobny. Rośliny silnie zaatakowane karłowacieją, mają liście drobne i skręcone, pędy wierzchołkowe nie rozwijają się, a często w ogóle nie powstają pąki kwiatowe. Zmieniki zwalcza się opryskując rośliny przy pierwszych objawach występowania preparatami o działaniu wgłębnym – Owadofosem lub Sa- dofosem. Najskuteczniejsze jest opry-skiwanie wczesnym rankiem, gdy zmieniki żerują najliczniej. Bardzo po-

Czytaj Dalej

Dalie

ROŚLINY dzielżan, liliowiec (rys. 110), gęsiówkę, bergenię, fiolek, ostróżkę, serduszkę, WIELOLETNIE barwinek, przetacznik, macierzankę, czyściec, rojnik, rozchodnik, słonecz- Pielęgnowanie roślin zimujących nik, goździk, jastrun, aster, zawciąg, w pomieszczeniach. Przede wszystkim krwawnik. trzeba się zająć roślinami, które pozos- Sadzonkowanie bylin. Wiele bylin łatają jeszcze w pomieszczeniu. Pelargo- two można rozmnażać przez sadzonko- nie i złocienie nadal można sadzonko- wanie pędów. Należą do nich m.in. wać. Wcześniej ukorzenione sadzonki krwawnik, aster, rozchodnik, słonecz- złocieni przesadza się teraz ze skrzynki nik, dzielżan, płomyk wiechowaty i na- do doniczek. Sadzonki pelargonii prze- włoć (rys. 111.) Wiosną młode, wyrasta- sadza się do większych doniczek. jące z karpy korzeniowej pędy odejmuje

Czytaj Dalej

Choroby i szkodniki warzyw kapustnych

Kiła kapuściana. Jest to choroba grzybowa. Na korzeniach roślin pojawiają się narośle, rośliny więdną i giną. Choroba szczególnie rozwija się na glebach podmokłych.

Zapobieganie – zaprawiać korzenie rozsady przed sadzeniem, stosować umiarkowane dawki obornika, zakażone rośliny wyrywać z korzeniami i palić. Bakteryjne gnicie róż i kalafiorów. Na różach występują początkowo wodniste, później brunatniejące plamy.

Czytaj Dalej

Warzywa cebulowe

Cebula. Cebulą, która nie została przerwana w kwietniu, należy przerwać w pierwszych dniach maja i to tylko w tych miejscach, w których jest zagęszczona. Później przerywamy stopniowo, wyrywając zawsze większe rośliny do spożycia, aż odległości między roślinami w rzędzie będą wynosiły 5-6 cm (przy odległości między rzędami 30 cm – nawet 2,5-3 cm). Roślinami z pierwszego przerwania obsadzamy miejsca, w których cebula wzeszła za rzadko. Dostateczna wilgotność gleby w początkowym okresie wzrostu zapewni wysoki plon.

Czytaj Dalej

Byliny

Pielęgnowanie i rozmnażanie bylin. Byliny mają już dobre warunki do rozpoczęcia wegetacji i szybkiego kwitnienia. Usuwa się z nich zimowe okrycie w postaci gałęzi drzew iglastych lub liści. Jeżeli były przykryte torfem lub kompostem korowym, to takie przykrycie może pozostać jako ściółka.

Bardzo wczesną wiosną można przystąpić do rozmnażania niektórych bylin metodą dzielenia. Dzielenie rozrośniętych egzemplarzy bylin jest najłatwiejszym sposobem rozmnażania roślin ztej grupy. Po wykopaniu rośliny otrząsa się nieco z ziemi i rozdziela, uważając,aby powierzchnie cięcia i rozdarcia były możliwie najmniejsze. Rośliny niektórych rodzajów, jak omiegi, dzielżany, serduszka, fiołki, liliowce i złocienie udaje się rozdzielić bez pomocy narzędzi. Byliny płożące się – żagwiny i gę- siówki przecina się szpadlem jak darń, a do sadzenia wybiera się tylko części z dobrze rozwiniętym systemem korze-

Czytaj Dalej

Szczypiorek

Szczypiorek. Wysiany w marcu do inspektu nawozimy pogłównie saletrą. Szczypiorek rozmnożony wegetatywnie przez podział kępek i posadzony do gruntu, zasilamy w razie potrzeby saletrą amonową.

Szczypiorek można teraz także siać do gruntu w rzędy co 30 cm. Czosnek. W pierwszych dniach kwietnia można jeszcze sadzić do gruntu czosnek, jeśli nie zrobiono tego w marcu. Natomiast, gdy tylko z wcześniej posadzonego czosnku wybije szczypiór, należy go odchwaścić, gdyż nie znosi zachwaszczenia. Odchwaszczamy bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, znajdującego się płytko pod powierzchnią gleby.

Czytaj Dalej