POZOSTAŁE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Jeśli nie wysiano w marcu nawozów mineralnych należy zrobić to w kwietniu według zaleceń podanych w marcu. Jeśli dysponujemy obornikiem należy przykopać go starannie łopatą na całej powierzchni zajmowanej przez drzewa lub też wyłożyć nim misy wokół drzew.

Na zagonach truskawek i poziomek wzruszamy międzyrzędzia. Grabimy i palimy stare liście oraz nawozimy nawozami mineralnymi w dawkach podanych w tab. 15.

Winorośl zabezpieczoną przed mrozem odkrywamy i przycinamy. Krzewy winorośli, ze względu na konieczność ochrony przed mrozem,-.prowadzi się najczęściej w formie sznura Guyota. Pędy krzewów posadzonych przed rokiem przycinamy na 2-3 oczka. Cięcie wykonujemy na około 3 cm nad oczkiem. W trzecim roku po posadzeniu wybiera się dwa najsilniejsze pędy, jeden skraca się za 7-9 oczkiem, drugi – za 2-3 oczkiem. Pozostałe pędy usuwa się u nasady. Pęd z 7-9 oczkami przywiązujemy poziomo do drutu lub kraty. Wioś- ną czwartego roku długi pęd (ramię), który owocował, wycinamy, dolny pęd zastępczy tniemy na 2-3 oczka, górny pęd na 10-12 oczek, a następnie przyginamy go i przywiązujemy do rusztowania. W dalszych latach postępujemy podobnie jak w czwartym roku. Prowadzenie winorośli w formie sznura Guyota przedstawia rysunek 60.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>