Przed kwitnieniem malin

Przed kwitnieniem malin stosujemy przeciwko mszycom Sadofos (0,4%) lub Owadofos (0,1%). Przędziorki zwalczamy Roztoczolem (0,2%) kwieciaka ma- linowca, kistmka malinowca, pryszczar- ka namalinka łodygowego zwalczamy Metoxem (0,6%), Owadofosem (0,1%) lub Sadofosem (0,3%).

Wszystkie opryskiwania środkami chemicznymi przeciwko chorobom i szkodnikom powinny być wykonywane tylko w razie konieczności, tzn. dużego nasilenia chorób i szkodników.

W okresie kwitnienia drzew i krzewów opryskiwania wykonujemy tylko preparatami grzybobójczymi i wówczas, gdy to jest niezbędne, tzn. w czasie długotrwałych deszczy. Uniknie się wtedy zatrucia pszczół.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>