Przekrój poprzeczny

Na kilka godzin przed wyjęciem rozsady z inspektu podlewamy ją obficie, aby bryła korzeniowa dobrze się trzymała, a po wyjęciu możliwie szybko sadzimy. W celu lepszego przyjęcia się rozsa-

Przekrój poprzeczny stosu kompostowego: a-ziemia, b-materiał organiczny, c- torf t dy korzenie moczymy w rzadkiej papce z gliny i krowieńca i natychmiast sadzimy. Rozsadę produkowaną w doniczkach glinianych lub pierścieniach po podlaniu wyjmujemy z nich i sadzimy z całą bryłą korzeniową, natomiast przygotowaną w doniczkach ziemnych, torfowych lub tekturowych sadzimy razem z doniczką (rys. 96). Rozsadę większości warzyw sadzimy nieco głębiej niż rosła dotychczas, tzn. pod same liścienie, jed-nak sadząc rośliny o krótkiej części pod- liściennej, jak sałata, seler, brukiew, na-leży uważać, aby nie posadzić ich za głęboko. Rozsadę warzyw cebulowych sadzimy tak, aby tylko wiązka korzeni znalazła się w ziemi. Korzenie za długie można nieco skrócić. Przy sadzeniu na-leży uważać, aby korzenie nie podwinęły się ku górze, następnie trzeba je dobrze obcisnąć ziemią (rys. 97). Do sadzenia rozsady używamy kołki (rys. 98, 99), tzw. sadzeniaki, albo dołek robimy ręką. Dołki dla rozsad wyjętych z doniczek lub sadzonych razem z nimi robimy przy pomocy motyki lub specjalnej łopatki (rys. 100). Posadzone rośliny należy dobrze podlać i na podlane miejsce nagarnąć nieco suchej ziemi, co zapobiegnie szybkiemu wyparowaniu wody. Sadzenie ogórków pod szkłem pokazano na rysunku 101.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>