PRZESZCZEPIANIE DRZEW OWOCOWYCH

Gałęzie przycięte w marcu rys. 89 muszą być skrócone o kilka centymetrów bezpośrednio przed wykonaniem szczepienia, a powierzchnia rany dokładnie wygładzona sierpakiem. Następnie zakładamy zraz o 3-5 oczkach, stosując jedną z opisanych dalej metod szczepienia. Wybór metody zależy od terminu wykonywania zabiegu i od grubości przeszczepianych gałęzi. Rysunek 90 przedstawia najczęściej spotykane sposoby szczepienia.

Szczepienie przez stosowanie. Polega na tym, że przeszczepiany pęd ścinamy skośnie. Długość cięcia powinna wynosić 3-4 cm. Dobieramy następnie zraz tej samej grubości i podobnie skośnie ścinamy..Zraz po ścięciu powinien mieć

– 3- i pąki. Łączymy zraz z pędem, miejsce szczepienia owijamy rafią i smarujemy maścią ogrodniczą (rys. 91). Smarujemy nią również wierzchołek zrazu. Maść za-bezpiecza przed nadmiernym wysychaniem miejsc cięcia i sprzyja szybszemu wzrostowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>