Przygotowanie drzew do przeszczepiania

Przez odkłady pionowe, czyli kopczy- kowanie, rozmnaża się agrest. Pędy krzewu obsypujemy u nasady ziemią nie zmieniając ich położenia (rys. 88-L). Chcąc otrzymać większą liczbę dobrze

Przygotowanie drzew do przeszczepiania: A – starsze drzewo przygotowane do przeszczepiania, B-gałąź przygotowana do przeszczepiania: a – cięcie wstępne, b – cięcie tuż przed szczepieniem C – młode drzewo przygotowane do prze- ukorzenionych roślin, należy część pędów przyciąć nad 2-3 pąkiem, a gdy pędy, które wyrosną z nich osiągną wysokość 10-15 cm, obsypujemy je ziemią tworząc kopczyki. W miarę wzrostu pędów kopczyki powiększamy. W kwietniu następnego roku rozgarniamy kopczyki i odcinamy dobrze ukorzenione pędy (rys. 88-E).

Maliny rozmnażamy przez odrosty wyrastające z pąków przybyszowych na korzeniach. Odrosty wykopujemy z korzeniami i sadzimy na miejsce stałe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>