Rdzewienie wypustek szparaga.

W latach o mokrych i chłodnych wiosnach oraz na glebach ciężkich, na wypustkach szparagów pojawiają się nieregularne rdzawe lub brązowe plamy i smugi. Jest to choroba niepasożytni- cza. Dla jej uniknięcia należy sadzić szparagi na glebach lżejszych.

Łykowatość i gorzknienie wypustek. Spowodowane jest powolnym ich wzrostem wskutek chłodów w okresie plonowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>