RĘCZNE PRZERZEDZANIE ZAWIĄZKÓW OWOCÓW JABŁONI I GRUSZ

Aby jabłka i gruszki osiągały pożądaną wielkość, liczba liści przypadająca na jeden owoc powinna wynosić około 50 na drzewie dużym, a 20-25 na drzewie karłowym. Aby utrzymać taki stosunek należy nadmiar zawiązków usunąć. Najlepszym terminem ręcznego przerzedzania zawiązków jabłoni i grusz jest koniec czerwca, gdy drzewo samo zrzuciło część zawiązków (tzw. opad czerwcowy).

Usuwamy zawiązki najmniejsze i osadzone po kilka na krótkopędzie, a także uszkodzone. Na jednym krótkopędzie należy pozostawić jeden największy i najsilniejszy zawiązek. Odległość między poszczególnymi zawiązkami na gałęzi odmian drobnoowocowych powinna wynosić 10-20 cm, odmian wielkoowocowych – 15-25 cm. Obrywamy ostrożnie same zawiązki bez szypułki, aby nie uszkodzić krótkopędu.

Ponadto przez ręczne przerzedzanie zawiązków zmuszamy do corocznego owocowania drzewa odmian, które mają do niego tendencję (np. jabłoń Oliwka Żótła), a z różnych przyczyn owocują przemiennie. Pędy z zawiązkami przerzedzonymi przedstawia rys. 141.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>