ROLA PSZCZÓŁ W ZAPYLANIU

Zwalczanie chorób. Czasem już w kwietniu na młodych pędach róż można zaobserwować, że liście są zwinięte i sprzędzione przez żerujące gąsienice zwójek. Gąsienice są zielone, od strony grzbietowej czerwonawe, z czarną głową, długości do 12 mm. Zwalczyć je można opryskując zaatakowane krzewy Foschlorem. notatki

ROLA PSZCZÓŁ W ZAPYLANIU. Większość odmian drzew i krzewów owocowych, nawet samopylnych, tzn. zapylających się własnym pyłkiem, lepiej związuje owoce po zapyleniu pyłkiem z innych odmian przenoszonym przez pszczoły. Ponad 90% kwiatów roślin sadowniczych jest zapylanych przez pszczoły. Obloty pszczół zaczynają się dopiero wówczas, gdy temperatura wynosi co najmniej 12°C, a pogoda jest bezdeszczowa. Nieowocowanie niektórych gatunków (np. czereśnie, wiśnie) kwitnących w okresie deszczowym lub chłodnym jest często spowodowane brakiem zapylenia przez pszczoły. Toteż umieszczenie uli na działce lub bliskie sąsiedztwo pasieki zwiększa prawdopodobieństwo zapylenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>