Rozmnażanie przez sadzonki

Jeśli zamierzamy rozmnażać winorośl przez odkłady zwykłe, to jedną łozę (pęd zeszłoroczny) przyginamy i umieszczamy w dołku głębokości 30-40 cm, przy-mocowujemy drewnianymi kołeczkami i przysypujemy ziemią. Koniec pędu przywiązujemy do pionowo wbitego pa-

Rozmnażanie przez sadzonki zdrewniałe (A, B), odkłady (C, D) i kopczyko- wanie (E) lika i przycinamy na 2-3 oczka. Do jesieni pęd w miejscu przysypanym ukorzeni się.

Odkład poziomy stosujemy przy rozmnażaniu agrestu i winorośli. Różni się on od odkładu zwykłego tym, że pęd układamy poziomo w rowku głębokości około 5 cm, przymocowujemy do dna rowka w 2-3 miejscach i zasypujemy ziemią. Z pąków na przysypanych pędach wyrosną pędy, z których każdy będzie miał pewną liczbę korzeni. W miarę wyrastania pędów gałąź w dalszym ciągu przy.sypujemy ziemią, żeby spowodować lepsze ukorzenienie się. Do jesieni otrzymujemy ukorzenione sadzonki, które po usunięciu ziemi i pocięciu mogą być posadzone na miejsce stałe. Robiąc odkłady poziome uzyskuje się większą liczbę ukorzenionych roślin, ale słabiej rozwiniętych w porównaniu do otrzymanych odkładów zwykłych (rys. 88-C,D).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>