Rozstawa, w jakiej sadzimy pomidory

Rozstawa, w jakiej sadzimy pomidory odmian wysokich, zależy od ich dalszego prowadzenia (rys. 117). W ogrodach działkowych i przydomowych uprawia się pomidory przeważnie przy palikach lub drutach i prowadzi się je na jeden lub dwa pędy. Gdy prowadzimy na jeden pęd, rzędy wyznaczamy co 60-80 cm w kierunku północ-południe i sadzimy co 40-50 cm w rzędzie. W wypadku, gdy prowadzimy rośliny na dwa lub trzy pędy, odległości między rzędami i w rzędzie muszą być o około 10 cm większe. Można też pomidory prowadzić na jeden pęd przy drucie rozciągniętym poziomo w odległości 60-70 cm nad ziemią, dając na przemian między rzędami odległość 40 i 80 cm, a między roślinami w rzędzie 40-50 cm. Drut rozciągamy w węższych międzyrzędziach i przywiązujemy do niego na przemian rośliny z dwóch są-siadujących rzędów. Przy tym systemie uprawy otrzymujemy owoce dorodne, wcześnie dojrzewające, mało podatne na choroby grzybowe, gdyż rośliny nie są zagęszczone i szybko wysychają po deszczu, ułatwiony jest także zbiór. Można też prowadzić pomidory systemem szpalerowym przy rusztowaniu z kołków i drutu rozciągniętego na trzech poziomach co 30 cm odległość między szpalerami wynosi 1 m. Wzdłuż szpaleru sadzimy pomidory co 1 m. Kołki muszą być mocno wbite wziemię, odpowiednio długie i grube. Czasem prowadzi się pomidory przy czterech grubych drutach wbitych do ziemi w czterech rogach kwadratu i związanych u góry w kształcie piramidy. Pomidory odmian karłowych nie wymagają podpór (rys. 117).

Krępą, nie wybiegniętą rozsadę umieszczamy w odpowiednio dużych dołkach, nie głębiej niż rosła w inspekcie lub w doniczce i po obciśnięciu ziemią przywiązujemy luźno do podpory. Rozsadę wybiegniętą sadzimy natomiast ,,na leżąco”, układając ją prawie poziomo w wykopanym rowku i przysypujemy korzenie wraz z częścią wybiegniętej łodygi ziemią. Wierzchołek rośliny odginamy ku górze i przywiązujemy do podpórki. Na przykrytej ziemią łodydze wyrosną korzenie przybyszowe, co wzmocni roślinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>