Rzepa

Rzepa. Uprawiamy ją w drugim albo w trzecim roku po oborniku stosując nawożenie mineralne w ilości: na 10 m2 0,15-0,2 kg saletrzaku, 0,15-0,3 kg su- perfosfatu i 0,20-0,25 kg soli potasowej 40-procentowej. Nie należy jej uprawiać po innych warzywach rzepowatych i kapustnych.

Do uprawianych u nas odmian należą: średnio wczesna Schneeball (Śnieżka) i średnio późna Goldball (Złota Kula).

Rzepę uprawianą jako przedplon należy siać możliwie jak najwcześniej, uprawianą jako poplon – w lipcu i do połowy sierpnia. Zbyt gęste wschody należy przerwać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>