Sadzenie rozsady

Sadzenie rozsady. Dużo czasu w maju trzeba poświęcić na sadzenie wcześniej przygotowanej rozsady. Nie każdy jednak przygotowuje rozsadę we własnym zakresie. Niektórzy nabywają ją w sklepach zaopatrzenia ogrodniczego. Kupując rozsadę musimy zwrócić uwagę na jej stan, tzw. świeżość, brak objawów więdnięcia i żółknięcia, zdrowe korzenie bez ciemnych plam na szyjce korzeniowej i upewnić się, jaką nabywamy odmianę.

Najwcześniej sadzi się wytrzymałą na niewielkie przymrozki lwią paszczę. Odległość sadzenia zależy od siły wzrostu odmiany i wynosi dla roślin wysokich 40 cm, średnio wysokich 30 cm i niskich – 20 cm. Lwia paszcza wymaga zasobnej i żyznej gleby. Oczywiście najlepiej udaje się na stanowisku słonecznym, ale rośnie również w półcieniu.

Po ustąpieniu przymrozków., które zwykle przychodzą w drugiej dekadzie maja, sadzi się w ogrodzie gatunki wrażliwsze na nie np. pelargonię (rośnie dobrze tylko na stanowisku słonecznym), goździk Chabaud (lepiej posadzić go na specjalnej rabacie z kwiatami do cięcia). Tytoń ze względu na mocny zapach sadzimy w pobliżu altany, kącika wypoczynkowego lub drogi. Aksamitka, di- morfoteka, zatrwian wymagają stanowiska słonecznego. Astry przed sadzeniem zaprawia się w papce z gliny z do-datkiem 0,25-procentowego roztworu Kaptanu lobelię sadzi się na niezbyt żyznej glebie, będzie kwitnąć wówczas obficiej. Kosmos, cynię, żeniszek, klarkię i portulakę sadzimy na rabatach. Rozstawy wymienionych roślin znajdują się w tabeli 20.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>