Salsefia

Uprawiamy ją w drugim roku po oborniku stosując nawozy mineralne w takich terminach, jak dla innych warzyw korzeniowych, w ilości na 10 m2 po 0,5- 0,6 kg superfosfatu i soli potasowej 40- procentowej. Nie należy jej uprawiać po innych warzywach korzeniowych. Do uprawy zaleca się następujące odmiany: Schwarzer Peter, Duplex, Einjähriger Riesen. Uprawa skorzonery może trwać rok lub półtora roku. W uprawie jednorocznej należy ją siać wówczas, gdy tylko gleba nadaje się do uprawy, a zbiera się ją w jesieni. W uprawie 1,5-rocznej jej siew przeprowadza się w sierpniu, a zbiór dopiero w jesieni następnego roku.

Salsefia. Uprawia się ją wyłącznie w jednorocznym cyklu uprawy. Jej wymagania klimatyczne, glebowe i nawo- żeniowe są takie same jak skorzonery. Wysiewa się w marcu. Ze względu na słabą siłę kiełkowania liczbę wysiewanych nasion nieco zwiększamy. Uprawia się odmianę Mamut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>