Silniejsze rośliny zakwitną nawet w pierwszym roku uprawy

Siew bylin. Z bylin wysiewa się na rozsadniku aster alpejski, dzwonek karpacki, rudbekię, orlik, łubin, żagwin, gęsiówkę, słoneczniczek, jastrun. Smagliczkę skalną, łyszczec i łubin można siać wprost na miejsce stałe.

Dzielenie i przesadzanie bylin. Dzielenie jest jednym ze sposobów rozmnażania bylin, a ponadto zabiegiem towarzyszącym przesadzaniu tych roślin. Do dzielenia w celu rozmnażania nadają się umieszcza się między krzewami w ilości 60 kg na 10 m2 (pełna taczka) i przekopuje płytko, aby nawóz był lekko przykryty ziemią. W razie braku obornika można stosować kompost uzupełniony nawo-zami sztucznymi. Daje się 2,5 dag/m2 saletry amonowej i taką samą ilość siar-czanu potasowego. Nie należy stosować soli potasowej, ponieważ róże są bardzo wrażliwe na szkodliwe działanie chloru. Zamiast wymienionych nawozów można stosować mieszanki wieloskładnikowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>