SZKODNIKI I CHOROBY

Niekiedy już w drugiej połowie maja na wielu gatunkach roślin ozdobnych daje się zauważyć bardzo silne pofałdowanie i skędzierzawienie najmłodszych liści na pędach wierzchołkowych. Oglądając pod światło można dostrzec ślady ukłuć spowodowane przez larwy i owady dorosłe zmieników. Są to pluskwiaki różnoskrzydłe, o ciele owalnym i spłaszczonym, zielonkawe, żółtawe lub czerwonawe, długości do 7 mm. Zmieniki atakują złocienie (rys. 138), astry chińskie, dalie, malwy, róże, szałwię, tytoń ozdobny. Rośliny silnie zaatakowane karłowacieją, mają liście drobne i skręcone, pędy wierzchołkowe nie rozwijają się, a często w ogóle nie powstają pąki kwiatowe. Zmieniki zwalcza się opryskując rośliny przy pierwszych objawach występowania preparatami o działaniu wgłębnym – Owadofosem lub Sa- dofosem. Najskuteczniejsze jest opry-skiwanie wczesnym rankiem, gdy zmieniki żerują najliczniej. Bardzo po-

‘Wierzchołek złocienia zniekształcony wskutek żerowania zmieników, u góry widoczny zmienik mocne w walce z tym szkodnikiem jest niszczenie wszystkich resztek roślinnych, bo w nich właśnie zimują dorosłe owady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>