Warzywa korzenione

Marchew. Jeżeli marchew z późniejszych siewów wzeszła bardzo gęsto, przerywamy ją na odległość 2 cm w rzędzie. Marchew wyrwana podczas następnych przerywań nadaje się już do konsumpcji.

Na ‚glebach cięższych, zwięzłych, na których marchew ma skłonności do „wychodzenia” z ziemi, a korzeń zielenieje, musimy ją obsypywać na glebach lżejszych zabieg ten jest zbyteczny. Po pierwszym przerwaniu marchew dokarmiamy saletrą amonową (0,3 g na 1 m2) lub mieszankami nawozowymi Plon czy Mikro w takiej samej ilości. Nawóz sypiemy w pewnej odległości od rzędów roślin i mieszamy z glebą motyką. W ciągu maja siejemy jeszcze marchew odmian wczesnych i średnio wczesnych prze-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>