Warzywa strączkowe

Groch. Rośliny odmian średnio wysokich i wysokich obsypujemy ponownie, gdy mają około 20 cm wysokości. Równocześnie groch o wiotkich łodygach nachylamy w stronę podpór, a rzędy grochu karłowego nachylamy ku sobie, wskutek czego z każdych 2-3 rzędów tworzy się zwarty wał. Przeważnie w końcu maja rozpoczyna się zbiór grochu najwcześniejszych odmian. Zbieramy go co 2-4 dni.

Fasola. Fasolę użytkujemy jako suche nasiona i jako młode strąki. Fasola jest rośliną o dużych wymaganiach cieplnych, zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. W regionach chłodniejszych, w zimne lata, nasiona wielu odmian fasoli nie dojrzewają, można tam uprawiać tylko odmiany szparagowe na zbiór zielonych strąków. Fasola szparagowa potrzebuje dużo wody, przy jej niedoborze strąki są włókniste nadmiar wody sprzyja porażeniu fasoli przez choroby grzybowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>