ZAKŁADANIE PRYZMY KOMPOSTOWEJ

Komposty mogą być jednolite, tzn. powstawać z jednego materiału, np. z liści, aibo mogą to być komposty otrzymane z różnych materiałów organicznych, które po częściowym rozłożeniu stanowią cenny nawóz, a całkowicie rozłożone dajątżw’. ziemię kompostową. Im różnorodność kompostowanych materiałów jest większa, tym wartościowsze są otrzymane z nich nawóz i ziemia.

Pryzmę kompostową należy zakładać w miejscu o równej powierzchni, zacienionym i chronionym od opadów. W miejscu tym gromadzimy chwasty, gnojówkę, fekalie, sziam z rowów i stawów, odpadki kuchenne, torf itp. Układa się z nich pryzmę (rysunek 95) o wymiarach około 2 m szerokości i 1,20-1,50 m wysokości pozwala to na dobre przenikanie do jej głębszych warstw powietrza potrzebnego drobnoustrojom po-wodującym rozkład materii organicznej. Nie należy składać na pryzmy nasion chwastów i roślin porażonych przez choroby. Dla równomiernieiszego rozkładu masy organicznej pryzmę przerabiamy dwukrotnie w ciągu roku, tak aby głębsze warstwy znalazły się na wierzchu, a wierzchnie na spodzie nowej pryzmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>